Sunday, 19 February 2017

OBJEKTIF

Menyediakan bahan-bahan bacaan untuk pinjaman dan rujukan kepada penduduk Negeri Perlis.

Merancang program dan aktiviti ke arah menambah rangkaian perkhidmatan perpustakaan ke seluruh negeri Perlis.

Menganjur serta menggalakkan pembacaan di kalangan masyarakat negeri Perlis

Memberi khidmat nasihat kepada pihak-pihak yang memerlukan bimbingan atau latihan dalam bidang ilmu perpustakaan.

Mewujudkan koleksi yang bermutu untuk kegunaan masyarakat mengikut citarasa masyarakat berlandaskan Wawasan Negara.

Menyediakan perkhidmatan maklumat yang berwibawa melalui rangkaian maklumat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa.

Menyediakan prasarana pembacaan awam yang berkualiti dan tenaga kerja terlatih.

0 comments:

Post a Comment