Sunday, 19 February 2017

MISI

Menyediakan prasarana sumber maklumat dan ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat untuk memajukan ilmu pengetahuan

0 comments:

Post a Comment